EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – dlaczego warto mieć ją na wakacje w Europie? I to bezwarunkowo? EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Stanowi potwierdzenie, że masz prawo do pomocy medycznej podczas wakacji w większości europejskich krajów oraz krajach EFTA. Uwaga, EKUZ to nie to samo, co polisa ubezpieczeniowa na wakacje!

Wakacje w pełni, w tym roku pogoda dopisuje wyjątkowo, więc korzystamy tłumnie z wyjazdów zarówno w atrakcyjne turystycznie miejscowości w Polsce, jak i zagranicą. Jednak bakterie i wirusy oraz nieszczęśliwe sploty okoliczności, skutkujące wypadkiem, czają się za każdym rogiem. Infekcje mogą zatem dopaść nas podczas wymarzonego urlopu, podobnie jak różnego rodzaju urazy fizyczne. Pół biedy, gdy zdarzy się to w Polsce. Co w sytuacji, gdy pochorujemy się lub coś nam się stanie poza granicami kraju? Gdy mamy swoje długo oczekiwane, wymarzone wakacje w Europie i organizm nagle odmawia nam posłuszeństwa lub przytrafia się wypadek?

EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - koniecznie na wakacje w Europie
EKUZ czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to ważny dokument. Warto go mieć na wakacje w Europie

EKUZ to nie polisa ubezpieczeniowa

Kilkukrotnie na blogu pisałem o polisach ubezpieczeniowych, które warto kupić przed wyjazdem (zobaczcie tekst w tym miejscu i w tym miejscu). Jednak polisa ubezpieczeniowa na wakacje, która zapewni nam świadczenie, pokryje koszty leczenia czy transportu medycznego do kraju, to nie to samo, co EKUZ. Czym zatem jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czy i dlaczego warto ją mieć, gdy wypoczywamy w Europie?

Karta na wypadek choroby

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – czyli EKUZ – wydawana jest osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub osobom, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi. Potwierdza nasze prawo do leczenia podczas wyjazdów turystycznych (bądź też zawodowych) do większości krajów europejskich.

Warto zapamiętać, że wyrobienie EKUZ nic nie kosztuje. Otrzyma ją każdy, kogo obejmuje ubezpieczenie zdrowotne w naszym kraju. Należy też pamiętać, że nie jest to karta dla całej rodziny; wszyscy jej członkowie, łącznie z dziećmi, muszą mieć swoją własną kartę. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest ważna z dowodem tożsamości. Zatem wybierając się na wakacje w Europie, musimy mieć ze sobą ten dokument tożsamości.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego czyli EKUZ
EKUZ umożliwia rozliczenie kosztów opieki zdrowotnej w krajach europejskich.

EKUZ – gdzie ważna jest karta?

Mamy wymarzone wakacje w Europie, ale łapiemy nagłe przeziębienie, dopada nas ostra infekcja, lądujemy w szpitalu, przydarza nam się wypadek. Gdzie ważna jest karta EKUZ? Obowiązuje w krajach Unii Europejskiej, a także Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Warto wiedzieć, że karta EKUZ jest ważna także na następujących terytoriach zamorskich:

 • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska
 • portugalskich: Azory i Madera
 • hiszpańskich: Majorka i Wyspy Kanaryjskie.

Gdzie nie jest ważna karta EKUZ?

Jest kilka miejsc w Europie, gdzie – w przypadku wystąpienia choroby czy wypadku – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nam nie pomoże. To Wyspy Normandzkie, wyspa Man, Monaco, San Marino, a także… Watykan.

Nie będąc obywatelem państwa członkowskiego UE, nie można skorzystać z bezpłatnego leczenia w ramach EKUZ w Islandii, Norwegii, Lichtensteinie, Szwajcarii oraz w Danii.

Zasady dostępu do opieki zdrowotnej

Mając ze sobą kartę EKUZ na wakacje w Europie czujemy się zaopiekowani, no i będziemy zaopiekowani, jeśli coś nam się przydarzy podczas urlopu. Ale… EKUZ uprawnia tylko do tych świadczeń zdrowotnych za granicą, które są niezbędne w naszym stanie zdrowia do końca pobytu w danym kraju. Co niezwykle istotne, EKUZ nie refunduje leczenia planowanego.

EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
EKUZ czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to ważny dokument na wakacje w Europie

Każdy kraj ma własne przepisy dotyczące dostępu do opieki medycznej (w tym linku znajdziecie zasady obowiązujące w poszczególnych krajach w kontekście EKUZ). Dlatego trzeba pamiętać, że mając kartę EKUZ podlegamy obowiązkom i korzystamy z praw, które wynikają z przepisów państwa, na terenie którego się znajdujemy – na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Co to oznacza? Że jeśli w danym kraju istnieje obowiązek współpłacenia za konsultację lekarską, to my również ponosimy koszty, mimo posiadanej karty. Dlatego przed wakacjami zagranicą bezwzględnie należy zapoznać się ze wszystkim informacjami, dotyczącymi zasad leczenia, dostępu do opieki zdrowotnej, kosztach tej opieki w kraju, do którego się wybieramy. I tu właśnie przydaje się wakacyjna polisa ubezpieczeniowa, która jest co prawda płatna, ale która stanowi nasze finansowe zabezpieczenie w sytuacji, gdy zdrowie odmówi nam posłuszeństwa.

Leczą na takich samych zasadach, jak swoich

Jadąc na wakacje do danego kraju, mając ze sobą EKUZ, przysługuje nam prawo do leczenia – na tych samych zasadach, jak mieszkańców tego kraju. Jeśli dopłaca się tam coś do wizyty lekarskiej, wezwania karetki, pobytu w szpitalu – to ten koszt też nas nie ominie. Nie pokryje nam tego Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostała część świadczenia zostanie rozliczona miedzy naszym NFZ-em i jego odpowiednikiem w danym kraju. Jednak co kraj, to obyczaj. Musimy być przygotowani i na to, że mimo posiadania ze sobą EKUZ będziemy musieli w danym kraju zapłacić za leczenie. Wniosek o refundację z NFZ złożymy dopiero po powrocie do Polski.

Ważne, by pamiętać, że tak samo, jak w naszym kraju, również niektórzy lekarze zagranicą mogą nie mieć podpisanej umowy z tamtejszą ubezpieczalnią. Warto zatem sprawdzić, czy dany lekarz honoruje kartę EKUZ – i to przed skorzystaniem z jego usług.

Co pokrywa EKUZ, czego nie pokrywa?

Wszelkie komercyjne, ponadstandardowe zabiegi lecznicze poza granicami Polski (np. operacje plastyczne, specjalistyczne zabiegi okulistyczne, etc.) nie są objęte Europejską Kartą  Ubezpieczenia Zdrowotnego. W wielu krajach karta nie zapewni świadczenia związanego np. z pomocą po wypadkach narciarskich, pomocy ratowników górskich, etc. Nie pokryje też kosztów na wypadek śmierci. Natomiast, gdy dojdzie to zawału, udaru, poważnej infekcji, zatrucia, urazu fizycznego skutkującego złamaniem kości, etc., to leczenie  pokryje karta EKUZ. Z kolei w przypadku skorzystania z pomocy dentysty, w ramach karty otrzymamy bezpłatnie takie świadczenie, jak miejscowi.

Ważne: EKUZ nie pokryje kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. Tu przydaje się prywatna polisa ubezpieczeniowa na wakacje. W przypadku zaistnienia sytuacji, podczas której okaże się, że leczenie jednak będzie długie i kosztowne, a tym samym opłacalny będzie transport do Polski, to można złożyć wniosek o pokrycie kosztów transportu, by dojść do zdrowia już w kraju.  

EKUZ wyrobisz od ręki w oddziałach NFZ. Przyda się na wakacje w Europie
EKUZ wyrobisz od ręki w oddziałach NFZ.

Wyrobienie EKUZ – jak i gdzie?

Wniosek o wyrobienie karty można złożyć na kilka sposobów. Najszybciej, bo od ręki, dostaniemy kartę, składając wniosek osobiście w oddziale NFZ (w tym linku znajdziecie dane do oddziałów wojewódzkich NFZ). Możemy również pobrać wniosek w oddziale NFZ, wypełnić go i wysłać e-mailem lub pocztą tradycyjną na adres oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub uprawnionej delegatury. Uczniowie, studenci lub doktoranci powyżej 18. Roku życia do wniosku o EKUZ muszą dołączyć kopię legitymacji lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Odbieramy kartę w oddziale lub delegaturze, do których wysłaliśmy wniosek czy przez upoważnionego pełnomocnika, bądź też tradycyjną pocztą.

Jak już wspomniałem, kartę EKUZ dostaniemy od ręki w przypadku składania wniosku osobiście. W każdym innym przypadku trwa to do 5 dni. Uwaga: od czerwca do września poszczególne oddziały mogą wydłużyć okres rozpatrzenia wniosku do nawet kilkunastu dni. Dlatego nie warto czekać na ostatni moment – warto wyrobić EKUZ jak najszybciej.

Wnioski do pobrania

Nie masz jeszcze EKUZ, a czeka Cię wyjazd na wakacje gdzieś w Europie? Ściągnij wnioski o wydanie EKUZ:

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – jak długo jest ważna?

Jak to zazwyczaj bywa w takich przypadkach, warto wiedzieć, jak długo ważna jest karta. Warto również – jeśli już ją posiadamy – sprawdzić, czy nadal jest ważna.

 • 20 lat – w przypadku osób pobierających świadczenie emerytalne, które osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni,
 • do 18. roku życia – w przypadku osób, które są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, mają własny tytuł do ubezpieczenia lub pobierają rentę,
 • 5 lat – w przypadku osób, które pobierają świadczenia emerytalne i nie osiągnęły wieku emerytalnego – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni, nie mają skończonych 18 lat i ubezpieczenia, ale mają obywatelstwo polskie
 • 3 lata  – w przypadku osób ubezpieczonych, które są zatrudnione, prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierają zasiłek / świadczenie przedemerytalne,
 • 18 miesięcy  – w przypadku osób ubezpieczonych, które pobierają rentę i mają więcej niż 18 lat, są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 lat, są studentami, uczniami, doktorantami, są uczniami, mają więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 6 miesięcy – w przypadku nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium RP, nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dzieci, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium RP, osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, osób wykonujących pracę nakładczą
 • 2 miesiące – w przypadku: bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.
 • W innych przypadkach: 90 dni dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i są uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, natomiast 42 dni dla kobiet w okresie połogu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wakacje w Europie? Karta EKUZ musi być.
Karta EKUZ na wakacje w Europie to podstawa. Warto uzupełnić wyjazd polisą ubezpieczeniową.

Podsumowanie

 • EKUZ ma zastosowanie wyłącznie w krajach UE i EFTA, czyli zrzeszonych w Europejskim  Stowarzyszeniu Wolnego Handlu,
 • jedziesz na egzotyczne wakacje? Zanzibar, Egipt, Tunezja, ZEA czy Kuba – tam EKUZ do niczego się nie przyda, tam warto mieć polisę ubezpieczeniową,
 • jedziesz na wakacje w Europie? Miej ze sobą EKUZ i wykup płatną polisę ubezpieczeniową,
 • wyrobienie EKUZ nic nie kosztuje, dostajesz ją od ręki składając wniosek osobiście w oddziale NFZ,
 • EKUZ to nie polisa ubezpieczeniowa, pamiętaj o tym,
 • EKUZ pokrywa koszty leczenia nagłego zachorowania zagranicą, nie ma zastosowania do zabiegów komercyjnych, planowanych,
 • świadczenie medyczne w danym kraju, podczas korzystania z EKUZ, będzie takie samo, jak mają mieszkańcy tego kraju,
 • chcesz czuć się bezpiecznie na wakacjach? Weź ze sobą kartę EKUZ i wykup we własnym zakresie polisę na wakacyjny wyjazd,
 • jedziesz na wakacje w Europie? Sprawdź ważność swojej karty EKUZ przed wyjazdem.

Podoba Ci się ten wpis? Dołącz do mnie na Facebooku i bądź na bieżąco z moimi poradami, podróżami i przepisami!

Czytaj również: